u

Søk og finn: Firmanavn, Bransje, Produkter, Tjenester, etc..

Fylke:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Underholdningsbyråer
Underholdningsvirksomhet ellers
Undervisning i allmennfag
Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag
Undervisning ved andre høgskoler
Undervisning ved statlige høgskoler
Undervisning ved universiteter
Uoppgitt
Uoppgitt
Utdanning
Utenriks sjøfart
Utleie
Utleie av annet landtransportmateriell
Utleie av arbeidskraft
Utleie av bygge- og anleggsmaskiner
Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell
Utleie av egen fast eiendom ellers
Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Utleie av kontor- og datamaskiner
Utleie av landbruksmaskiner
Utleie av lufttransportmateriell
Utleie av maskiner og utstyr ellers
Utleie av sjøtransportmateriell
Utstyrsforretninger
Utvikling av standard programvare
Utvikling og salg av egen fast eiendom eller
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Utvinning av råolje og naturgass
Utvinning fra grus- og sandtak