p

Søk og finn: Firmanavn, Bransje, Produkter, Tjenester, etc..

Fylke:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Pakkevirksomhet
Pakking og distribusjon
Parfyme- og toalettartikler
Pensjonskasser
Personlig næringsdrivende Foretaksregisteret
Personlig tjenesteyting ellers
Plastisk kirurgi
Pleie og velvære
Politi- og påtalemyndighet
Porteføljeinvesteringer
Postordreh. med belysnings-/kjøkkenutstyr/møbler/innredn.art.
Postordreh. med el. hush.app./radio/fj.syn/plater/kass./mus.inst.
Postordreh. med tekstiler/utstyrsv./klær/skotøy/reiseeff./lærv.
Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg
Postordrehandel med bredt vareutvalg
Postordrehandel med bøker, papir, aviser og blader
Posttjenester
Preging av mynter og medaljer
Private foretak med begrenset ansvar
Prod. av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anl.virks
Prod. av metallkonstruksjoner og deler
Prod. av skotøy
Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier
Produksjon av andre keramiske produkter
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
Produksjon av andre kjøkkenmøbler
Produksjon av andre møbler for kontor og butikk
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og stål
Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett
Produksjon av animalske oljer og fett
Produksjon av annet flytende materiell
Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding
Produksjon av annet yttertøy
Produksjon av arbeidstøy
Produksjon av basisplast
Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
Produksjon av betongvarer for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av bijouterivarer
Produksjon av bly, sink og tinn
Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Produksjon av byggevarer av plast
Produksjon av bygningsartikler
Produksjon av bygningsartikler av metall
Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr
Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer
Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer
Produksjon av edelmetaller
Produksjon av eksplosiver
Produksjon av elektrisitet
Produksjon av elektrisk utstyr ellers
Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter
Produksjon av emballasje av lettmetall
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
Produksjon av eteriske oljer
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
Produksjon av farmasøytiske preparater
Produksjon av farmasøytiske råvarer
Produksjon av ferdigblandet betong
Produksjon av fibersement
Produksjon av finér/spon-/fiberplater o.a. bygn.- og møbelplater av tre
Produksjon av fiskehermetikk
Produksjon av fiskeoljer og fett
Produksjon av fotokjemiske produkter
Produksjon av fôr til husdyrhold
Produksjon av fôr til kjæledyr
Produksjon av gass
Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje
Produksjon av gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser
Produksjon av glassfibrer
Produksjon av golvtepper, -matter og -ryer
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk
Produksjon av gummiprodukter ellers
Produksjon av halvfabrikater av aluminium
Produksjon av halvfabrikater av plast
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
Produksjon av håndverktøy
Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av ildfaste keramiske produkter
Produksjon av industri- og laboratorieovner
Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg
Produksjon av industrigasser
Produksjon av invalidevogner
Produksjon av iskrem
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
Produksjon av isolert ledning og kabel
Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer
Produksjon av jernbane- og sporvognmateriell
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers
Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Produksjon av kalk
Produksjon av karbider
Produksjon av karosserier og tilhengere
Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte konditorvarer
Produksjon av keramiske husholdn.artikler og dekorasjonsgjenstander
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
Produksjon av kjemiske produkter ellers
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedsaper
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanl., unnt. til husholdningsbruk
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Produksjon av klokker og ur
Produksjon av klær av lær
Produksjon av klær og tilbehør ellers
Produksjon av kobber
Produksjon av kontorartikler av papir
Produksjon av kontormaskiner
Produksjon av kornvarer
Produksjon av koster og børster
Produksjon av kraner og ventiler
Produksjon av kullprodukter
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutv. og andre innretn. for kraftoverf.
Produksjon av lim og gelatin
Produksjon av låser og beslag
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr for skip og båter
Produksjon av madrasser
Produksjon av maling og lakk
Produksjon av mask. og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anl.virks.
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers
Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
Produksjon av matfisk og skalldyr
Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler
Produksjon av meierivarer
Produksjon av mekanisk tremasse
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Produksjon av metallvarer ellers
Produksjon av mineralvann og leskedrikker
Produksjon av monteringsferdige hus
Produksjon av motorer og turb. ellers unnt. motorer til luftfart./motorv.
Produksjon av motorsykler
Produksjon av motorvogner
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
Produksjon av musikkinstrumenter
Produksjon av måle-/kontrollinstr./-utstyr, unntatt ind. prosesstyr.anlegg
Produksjon av møbler ellers
Produksjon av mørtel
Produksjon av næringsmidler ellers
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
Produksjon av papir og papp
Produksjon av parfyme og toalettartikler
Produksjon av pastavarer
Produksjon av planglass
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler o.a. landbrukskjem.
Produksjon av plastemballasje
Produksjon av plastprodukter ellers
Produksjon av primæraluminium
Produksjon av pumper og kompressorer
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
Produksjon av radio-/fj.synsmot./app./utst. til opptak/gjeng. av lyd/bilde
Produksjon av radio-/fj.synssend./app. til linjetelef./-telegrafi
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
Produksjon av rør og rørdeler av støpejern
Produksjon av salt-, tørr- og klippfisk
Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
Produksjon av sement
Produksjon av sider og annen fruktvin
Produksjon av sittemøbler
Produksjon av skipsmotorer
Produksjon av skotøy
Produksjon av slipestoffer
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
Produksjon av smykker og varer av edle met., edel- og halvedelstener
Produksjon av spesialmaskiner ellers
Produksjon av spill og leker
Produksjon av sportsartikler
Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
Produksjon av stoffer av trikotasje
Produksjon av strømpevarer
Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose
Produksjon av sykler
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polérmidler
Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av metall
Produksjon av tapeter
Produksjon av tauverk og nett
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
Produksjon av tekstiler ellers
Produksjon av tobakksvarer
Produksjon av transportmidler ellers
Produksjon av treemballasje
Produksjon av trevarer ellers
Produksjon av trykkfarger og tetningsmidler
Produksjon av uinnspilte media
Produksjon av undertøy og innertøy
Produksjon av uorganiske kjemikalier ellers
Produksjon av utstyrsvarer
Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer
Produksjon av varer av metalltråd
Produksjon av varer av papir og papp ellers
Produksjon av vegetabilske oljer og fett
Produksjon av vin
Produksjon av våpen og ammunisjon
Produksjon av yngel og settefisk
Produksjon av øl
Produksjon og gjenvinning
Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer
Produkson av margarin og lignende spiselige fettstoffer
Prosjektadministrasjon
Prøveboring
Psykiatri
Psykiatrisk legetjeneste
Pukkverk